Urządzenia fiskalne online i raporty fiskalne – o czym należy pamiętać?

Posted by   admin   |   Categories :   Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne, Porady

Dla użytkowników urządzeń rejestrujących oczywiste jest, że z ich stosowaniem wiążą się różne zadania i wymogi. Nieraz nawet była o nich mowa na łamach tego bloga. Istnieją jednak sytuacje, które w istotny sposób wpływają zarówno na prawny, jak i techniczny aspekt tych obowiązków. Tak też się stało pod wieloma względami w momencie wejścia na rynek technologii sprzedaży kas rejestrujących online. Specyfika wspomnianych urządzeń odbiła się chociażby na kwestii realizacji obowiązkowych raportów fiskalnych. O jakie dokładnie zmiany chodzi?

Obowiązkowe raporty fiskalne – czym są i co zawierają?

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych i zobligowani do ewidencjonowania obrotu przy użyciu urządzenia rejestrującego muszą bezwzględnie zadbać o pewne kwestie, które wprost wynikają z funkcjonujących przepisów. Kwestie te nierzadko dotyczą różnych elementów składających się na ogólną dokumentację, która – w oczach organów skarbowych – potwierdza prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej. Takimi elementami są np. kopie wystawionych paragonów dla klientów, książka serwisowa, zapisy dotyczące zwrotów oraz reklamacji czy też właśnie raporty fiskalne. A na czym konkretnie polegają ostatnie z wymienionych?

Chodzi o wydruki realizowane za pomocą urządzenia fiskalnego, które zawierają szczegółowe dane odnośnie obrotu uzyskanego w ramach konkretnego przedziału czasu. Uwzględnione są tam też szczegóły dotyczące podatku należnego VAT, stawek podatkowych itd. Przedsiębiorca musi wykonywać 2 typy takich raportów: dobowe oraz miesięczne. I musi to robić w odpowiedni sposób.

Raporty dobowe i miesięczne – kiedy należy je wykonywać?

Warto jeszcze raz podkreślić, że mówimy o dokumentach, które każdy użytkownik kasy lub drukarki fiskalnej ma obowiązek realizować systematycznie i w poprawny sposób. Oznacza to, że zaniechanie wykonywania tego zadania lub wystawianie raportów dobowych i miesięcznych w sposób nieprawidłowy równa się złamaniu przepisów. A to może skutkować przykrymi dla podatnika konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Dlatego coraz częściej urządzenia rejestrujące są wyposażane w funkcje mające na celu jak największą wygodę w wykonywaniu tego zadania. Czy to za sprawą programowalnych przycisków skrótów, przyspieszających wywoływanie istotnych opcji, czy też automatycznie generowanych komunikatów, informujących o konieczności wykonania konkretnego raportu.

Przypomnijmy jednak, na jakich istotnych zasadach opierała się realizacja tego zadania do tej pory. Jak sama nazwa wskazuje, raport dobowy to dokument zbierający dokładne informacje o dochodach i podatku należnym VAT, uwzględniające konkretny dzień pracy. Zwykle więc na jego zakończenie, przy zamykaniu sprzedaży, wystawia się właśnie taki wydruk. Istnieje też inna możliwość. Raport dobowy może być zrealizowany dnia następnego, jednak aby to zadziałało – trzeba spełnić pewien warunek. Wydruk należy wystawić przed zaewidencjonowaniem jakiejkolwiek transakcji z nową datą. W innym wypadku dojdzie do błędu w dokumentacji.

Jeśli zaś chodzi o drugi typ omawianych raportów – przekazuje on szczegółowe dane o obrocie z konkretnego miesiąca. Dokument ten nazywany też jest raportem okresowym. Opisywany wydruk wystawia się po zakończeniu miesiąca, który „ma się na nim znaleźć”, jednak nie później, niż 25 dnia miesiąca kolejnego. Warto też zaznaczyć, że zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego rodzaju raportów fiskalnych istnieje wyjątek, sprawiający, że nie trzeba realizować tych dokumentów. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy w konkretnym przedziale czasowym nie doszło do zaewidencjonowania ani jednej transakcji. Jak nietrudno się domyślić, w pierwszym przypadku czas ten wynosi jeden pełny dzień pracy, natomiast w drugim – dany miesiąc.

Co dokładnie urządzenia online zmieniły w raportach fiskalnych?

Wejście systemu online i urządzeń rejestrujących nowej generacji stało się na tyle ważnym, dużym i nowoczesnym wydarzeniem w polskiej rzeczywistości fiskalnej, że odcisnęło ono swój ślad na różnych, istotnych kwestiach. Mowa tu konkretnie o technologicznych rozwiązaniach, jak i funkcjonujących przepisach. Co natomiast mają z tym wspólnego raporty fiskalne? W dotychczasowych technologiach sprzedaży, służących ewidencjonowaniu obrotu (urządzeniach rejestrujących z tradycyjną lub elektroniczną kopią papierową) poprawne wykonywanie raportów wyglądało, ogólnie rzecz biorąc, tak, jak zostało to opisane wyżej. Tymczasem w kasach i drukarkach fiskalnych online dochodzi do istotnej zmiany. Regulacje prawne mówią, że w przypadku takich modeli raporty dobowe mają być wystawiane w postaci cyfrowej, zaś raporty (okresowe) miesięczne należy realizować tak jak dotąd, czyli w formie tradycyjnych, papierowych wydruków. To ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ wielu przedsiębiorców już wkrótce stanie przed koniecznością wdrożenia urządzeń rejestrujących online – czy to na drodze zakupu pierwszej takiej technologii, czy wynikającego z przepisów obowiązku wymiany technologii starego typu na kasę bądź drukarkę komunikującą się z CRK.

23 października, 2019

Tagi: , , , ,

One thought on “Urządzenia fiskalne online i raporty fiskalne – o czym należy pamiętać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *