Raporty fiskalne to ważna rzecz!

Posted by   admin   |   Categories :   Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne, Porady

Przedsiębiorcy, którzy już wiedzą, że ich sprzedaż towarów lub usług będzie wymagała wdrożenia urządzenia fiskalnego, często koncentrują się na wyborze najlepszych dla ich biznesu rozwiązań technologicznych oraz procedurze instalacyjnej. Nic w tym dziwnego – to filary zarówno efektywnej, jak i zgodnej z prawem działalności handlowej. Jednak warto wcześniej wiedzieć co nieco o obowiązkach, które czekają podatnika już po rejestracji – np. o realizacji raportów fiskalnych.

Zgodnie z przepisami, podatnik prowadzący ewidencję obrotu z użyciem kasy lub drukarki fiskalnej jest zobligowany do wykonywania stosownych raportów fiskalnych. Stanowią one część dokumentacji potwierdzającej prawidłowe funkcjonowanie działalności handlowej – w tym wypadku chodzi o szczegółowe dane, związane z uzyskanym obrotem (i kwotami podatku należnego) w konkretnych ramach czasowych.

Obowiązkowe raporty dobowe

To rodzaj dokumentu, który zbiera informacje na temat obrotu osiągniętego na przestrzeni konkretnej doby pracy. Najczęściej jest tak, że realizuje się go pod koniec dnia, przy zamykaniu sprzedaży. Ale nie zawsze tak musi być – istnieje też inne wyjście. Raport dobowy można wykonać dnia następnego, jednak musi to nastąpić przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji. W innym wypadku nastąpi błąd w dokumentacji, który podobnie jak niezrealizowanie wydruku, jest w stanie wzbudzić wątpliwości organów skarbowych co do prawidłowości ewidencji obrotu. Poza tym, jest jeden wyjątek od reguły – nie ma konieczności wykonywania raportu dobowego, jeśli w ciągu całego dnia nie miała miejsca ani jedna sprzedaż.

Obowiązkowe raporty miesięczne

Ten typ wydruku dotyczy z kolei obrotu uzyskanego w skali jednego, konkretnego miesiąca. Tak, jak to było przy raportach dobowych, jedyną sytuacją, która nie wymaga realizacji dokumentu, jest całkowity brak transakcji w tym przedziale czasowym (ponieważ posiadałby on „wartość zerową”, nie zmieniającą dotychczasowych danych). W innych okolicznościach wydruk musi zostać wykonany najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego raport ma dotyczyć. I tak samo, jak wyżej – brak lub zła realizacja dokumentu oznacza złamanie przepisów. Podobnym sytuacjom znakomicie przeciwdziałają specjalne rozwiązania technologiczne, np. automatyczne przypomnienia, komunikujące w odpowiednim momencie konieczność wykonania danego raportu, a także przyciski funkcyjne, znacznie upraszczające wywoływanie tego typu funkcji urządzenia fiskalnego.

27 stycznia, 2017

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One thought on “Raporty fiskalne to ważna rzecz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *